Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tân - 09 014 014 86
tan.van@ketnoimang.vn
Ms. Vinh - 0978 69 68 18
vinh.huynh@ketnoimang.vn
Mr. Tâm - 0909 749 097
tam.bui@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Tâm - 0909 749 097
tam.bui@ketnoimang.vn
Mr.Tân - 09 014 014 86
tan.van@ketnoimang.vn
Facebook
Xem nhiều nhất

Lapp Kabel 1x2x18AWG 0033002

Lapp Kabel 1x2x18AWG 0033002

GIÁ: Liên hệ

Honeywell STND-22F00-001-4

Honeywell STND-22F00-001-4

GIÁ: Liên hệ

Bản quyền phần mềm 1 Year Unified (UTM) Protection for FortiGate-80D

Bản quyền phần mềm 1 Year Unified (UTM) Protection for FortiGate-80D

P/N: FC-10-0080D-900-02-12
Thông tin chung:

1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) for FortiGate-80D


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) for FortiGate-80D

Hardware plus8x5 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
Hardware Unit, 8x5 Enhanced Support, HardwareReplacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management, UTMServices Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, MobileMalware Service, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including VirusOutbreak and Content Disarm & Reconstruct Services) plus term of contract
Hardware plus 24x7FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
Hardware Unit, 24x7 Comprehensive Support, AdvancedHardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, TrafficManagement, UTM Services Bundle (Application Control, IPS, AV, BotnetIP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering, Antispam, FortiSandboxCloud including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Services)plus term of contract
Hardware plus 8x5FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection
Hardware Unit, 8x5 Enhanced Support, HardwareReplacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management,Enterprise Services Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain,Mobile Malware Service, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud includingVirus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service, Security RatingService, Industrial Security Service and CASB service) plus term of contract
Hardware plus 24x7FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection
Hardware Unit, 24x7 Comprehensive Support, AdvancedHardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, TrafficManagement, Enterprise Services Bundle (Application Control, IPS, AV, BotnetIP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering, Antispam, FortiSandboxCloud including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service,Security Rating Service, Industrial Security Service and CASB service) plusterm of contract
1 Year HW bundle Upgradeto 24x7 from 8x5 FortiCare Contract
24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement(NBD)
Upgrade FortiCare Contractto 360 from 24x7, for hardware BDL only
Advanced Support ticket handling & Health CheckMonthly Reports; Collector included with Setup & Administration
Threat Protection (24x7 FortiCare plus ApplicationControl, IPS, AV and FortiSandbox Cloud)
24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement(NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management, ThreatProtection Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, MobileMalware and FortiSandbox Cloud including Virus Outbreak and Content Disarm& Reconstruct Services)
Unified (UTM)Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering,Antispam, FortiSandbox Cloud Services)
8x5 Enhanced Support, Hardware Replacement, Firmware andGeneral Upgrades, VPN, Traffic Management, UTM Services Bundle (ApplicationControl, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering,Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus Outbreak and Content Disarm& Reconstruct Services)
Unified (UTM)Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering,Antispam, FortiSandbox Cloud Services)
24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement(NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management, UTM ServicesBundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile MalwareService, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus Outbreakand Content Disarm & Reconstruct Services)
EnterpriseProtection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering,Antispam, FortiSandbox Cloud, Security Rating Service, Industrial SecurityService and CASB service)
8x5 Enhanced Support, Hardware Replacement, Firmware andGeneral Upgrades, VPN, Traffic Management, Enterprise Services Bundle(Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, WebFiltering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus Outbreak and ContentDisarm & Reconstruct Service, Security Rating Service, IndustrialSecurity Service and CASB service)
EnterpriseProtection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering,Antispam, FortiSandbox Cloud, Security Rating Service, Industrial SecurityService and CASB service)
24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement(NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management, EnterpriseServices Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, MobileMalware Service, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including VirusOutbreak and Content Disarm & Reconstruct Service, Security RatingService, Industrial Security Service and CASB service)
8x5 FortiCare Contract
8x5 EnhancedSupport, Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, VPN, TrafficManagement, Application Control
24x7 FortiCare Contract
24x7 ComprehensiveSupport, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades,VPN, Traffic Management, Application Control
FortiCare 360 Contract
24x7 ComprehensiveSupport, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades,VPN, Traffic Management, Application Control, Advanced Support tickethandling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup& Administration.
UNIT
SKU
Description

FortiGate-80D

FC-10-0080D-274-01-12
1 Year HW bundle Upgrade to 24x7 from 8x5 FortiCare Contract for FortiGate-80D
FC-10-0080D-165-01-12
1 Year Upgrade FortiCare Contract to 360 from 24x7, for hardware BDL only (SKU suffix 950 & 974) for FortiGate-80D
FC-10-0080D-928-02-12
1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) for FortiGate-80D
FC-10-0080D-900-02-12
1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) for FortiGate-80D
FC-10-0080D-950-02-12
1 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) for FortiGate-80D
FC-10-0080D-874-02-12
1 Year Enterprise Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating) for FortiGate-80D
FC-10-0080D-980-02-12
1 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating) for FortiGate-80D
FC-10-0080D-131-02-12
1 Year FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention for FortiGate-80D
FC-10-0080D-185-02-12
1 Year FortiCASB SaaS-only Service, Includes 20 users for FortiGate-80D
FC-10-0080D-100-02-12
1 Year FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiSandbox Cloud Service for FortiGate-80D
FC-10-0080D-108-02-12
1 Year FortiGuard IPS Service for FortiGate-80D
FC-10-0080D-112-02-12
1 Year FortiGuard Web Filtering Service for FortiGate-80D
FC-10-0080D-159-02-12
1 Year FortiGuard Industrial Security Service for FortiGate-80D
FC-10-0080D-175-02-12
1 Year FortiGuard Security Rating Service for FortiGate-80D
FC-10-0080D-311-02-12
1 Year 8x5 FortiCare Contract for FortiGate-80D
FC-10-0080D-247-02-12
1 Year 24x7 FortiCare Contract for FortiGate-80D
FC-10-0080D-280-02-12
1 Year FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) for FortiGate-80D

Bảo hành 12 tháng


Sản phẩm xem thêm


Bản quyền phần mềm 1 Year 8x5 FortiCare Contract for FortiWiFi-80CM

Bản quyền phần mềm 1 Year 8x5 FortiCare Contract for FortiWiFi-80CM

1 Year 8x5 FortiCare Contract for FortiWiFi-80CM

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Bản quyền phần mềm 1 Year Advanced Threat Protection for FortiWiFi-80CM

Bản quyền phần mềm 1 Year Advanced Threat Protection for FortiWiFi-80CM

1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) for FortiWiFi-80CM

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Bản quyền phần mềm 1 Year FortiGuard Web Filtering Service for FortiGate-80C

Bản quyền phần mềm 1 Year FortiGuard Web Filtering Service for FortiGate-80C

1 Year FortiGuard Web Filtering Service for FortiGate-80C

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Bản quyền phần mềm 1 Year HW bundle Upgrade to 24x7 from 8x5 FortiCare Contract for FortiGate-80C

Bản quyền phần mềm 1 Year HW bundle Upgrade to 24x7 from 8x5 FortiCare Contract for FortiGate-80C

1 Year HW bundle Upgrade to 24x7 from 8x5 FortiCare Contract for FortiGate-80C

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận sản phẩm

Đối tác
  • Cisco
  • Fortinet
  • Juniper
  • UBIQUITI NETWORKS
  • Ruckus
  • UPS APC
  • Mikrotik
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website http://ketnoimang.vn thuộc về:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp:  03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ:  Số 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ