Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0901401486
Phòng Kinh Doanh - 84.028.35125568
sales@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0902 951 762
Mr. Bình - 0902 951 762
binh.pham@ketnoimang.vn
0909 749 097
Mr. Tâm - 0909 749 097
tam.bui@ketnoimang.vn
Facebook
Xem nhiều nhất

Fortinet

FORTINET là một nhà cung cấp thiết bị an ninh mạng, tường lửa bảo mật và đứng đầu thị trường về thiết bị Quản lí Bảo mật Hợp nhất (UTM-Unified Threat Management) trên toàn thế giới. Sản phẩm và các dịch vụ phụ trợ của FORTINET được cung ứng rộng rãi; nó được tích hợp với hiệu suất cao, linh động để bảo vệ chống lại các mối đe dọa an ninh mạng trong khi vẫn đơn giản hóa được cơ sở hạ tầng bảo mật CNTT.

Fortinet FortiGate/ FortiWiFi 20C Series

Fortinet FortiGate/ FortiWiFi 20C Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 30B/30D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 30B/30D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 30E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 30E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 40C Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 40C Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 50B/51B Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 50B/51B Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 50E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 50E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60C Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60C Series

Fortinet FortiGate Rugged Series

Fortinet FortiGate Rugged Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60E Series

Fortinet FortiGate 70D Series

Fortinet FortiGate 70D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 80C/80D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 80C/80D Series

Fortinet FortiGate 80E/81E Series

Fortinet FortiGate 80E/81E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 90D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 90D Series

Fortinet FortiGate 90E/91E Series

Fortinet FortiGate 90E/91E Series

Fortinet FortiGate 100D Series

Fortinet FortiGate 100D Series

Fortinet FortiGate 100E/101E Series

Fortinet FortiGate 100E/101E Series

Fortinet FortiGate 200B/200D Series

Fortinet FortiGate 200B/200D Series

Fortinet FortiGate 200E/201E Series

Fortinet FortiGate 200E/201E Series

Fortinet FortiGate 300B/300C/300D Series

Fortinet FortiGate 300B/300C/300D Series

Fortinet FortiGate 300E Series

Fortinet FortiGate 300E Series

Fortinet FortiGate 400D Series

Fortinet FortiGate 400D Series

Fortinet FortiGate 500D/500E Series

Fortinet FortiGate 500D/500E Series

Fortinet FortiGate 600B/600C/600D Series

Fortinet FortiGate 600B/600C/600D Series

Fortinet FortiGate 800C/800D Series

Fortinet FortiGate 800C/800D Series

Fortinet FortiGate 900D Series

Fortinet FortiGate 900D Series

Fortinet FortiGate 1000C/1000D Series

Fortinet FortiGate 1000C/1000D Series

Fortinet FortiGate 1200B/1200D Series

Fortinet FortiGate 1200B/1200D Series

Fortinet FortiGate 1500D Series

Fortinet FortiGate 1500D Series

Fortinet FortiGate 2000E Series

Fortinet FortiGate 2000E Series

Fortinet FortiGate 2500E Series

Fortinet FortiGate 2500E Series

Fortinet FortiGate FG-3000D Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D Security Appliance

Fortinet FortiGate-3000D Firewall 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 1 Year + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 1 year UTM Bundle ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-900-36 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-900-36 Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 3 Years + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 3 years UTM Bundle ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-900-60 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-900-60 Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 5 Years + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 5 years UTM Bundle ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-950-12 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-950-12 Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 1 Year + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 1 year UTM Bundle ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-950-36 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-950-36 Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 3 Years + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 3 years UTM Bundle ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-950-60 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-950-60 Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 5 Years + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 5 years UTM Bundle ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-871-12 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-871-12 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 1 Year + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 1 year UTM ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-871-36 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-871-36 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 3 Years + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 3 years UTM ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-871-60 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-871-60 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 5 Years + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 5 years UTM ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-974-12 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-974-12 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 1 Year + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 1 year UTM ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-974-36 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-974-36 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 3 Years + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 3 years UTM ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-974-60 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-BDL-974-60 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 5 Years + Hardware: 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies + 5 years UTM ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-DC Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-DC Security Appliance

Fortinet FortiGate-3000D-DC Firewall 16xSFP+ 10-Gig ports,1x480GB SSD internal storage, and DC power supply.

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGate FG-3000D-DC-BDL Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGate FG-3000D-DC-BDL Bundle Security Appliance

FortiGate-3000D-DC Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 1 Year + Hardware: 16xSFP+ 10-Gig ports,1x480GB SSD internal storage, and DC power supply. + 1 year UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Đối tác và Khách hàng
 • Fortinet
 • Anantara
 • Cisco
 • Synology
 • HTSO
 • Peplink
 • Samsung
 • Juniper
 • UBIQUITI NETWORKS
 • Ruckus
 • UPS APC
 • Mikrotik
 • CarePlus Clinics
 • Chung khoan thanh cong
 • ISENTIA
 • PPJ
 • Roquette Singapore Pte Ltd
 • SGH Asia Ltd
 • Transcend People
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website http://ketnoimang.vn thuộc về:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ: Số 18A Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Văn Phòng tại Hà Nội: Số 2, ngách 39/65, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Websitehttp://ketnoimang.vn | http://thietbifortinet.vn | http://thietbicisco.vnhttp://knmrack.vn

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ