Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tân - 09 014 014 86
tan.van@ketnoimang.vn
Ms. Vinh - 0978 69 68 18
vinh.huynh@ketnoimang.vn
Mr. Tâm - 0909 749 097
tam.bui@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Bình - 0902 951 762
binh.pham@ketnoimang.vn
Mr. Tâm - 0909 749 097
tam.bui@ketnoimang.vn
Facebook
Xem nhiều nhất

Fortinet

FORTINET là một nhà cung cấp thiết bị an ninh mạng, tường lửa bảo mật và đứng đầu thị trường về thiết bị Quản lí Bảo mật Hợp nhất (UTM-Unified Threat Management) trên toàn thế giới. Sản phẩm và các dịch vụ phụ trợ của FORTINET được cung ứng rộng rãi; nó được tích hợp với hiệu suất cao, linh động để bảo vệ chống lại các mối đe dọa an ninh mạng trong khi vẫn đơn giản hóa được cơ sở hạ tầng bảo mật CNTT.

Fortinet FortiGate/ FortiWiFi 20C Series

Fortinet FortiGate/ FortiWiFi 20C Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 30B/30D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 30B/30D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 30E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 30E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 40C Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 40C Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 50B/51B Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 50B/51B Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 50E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 50E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60C Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60C Series

Fortinet FortiGate Rugged Series

Fortinet FortiGate Rugged Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 60E Series

Fortinet FortiGate 70D Series

Fortinet FortiGate 70D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 80C/80D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 80C/80D Series

Fortinet FortiGate 80E/81E Series

Fortinet FortiGate 80E/81E Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 90D Series

Fortinet FortiGate/FortiWiFi 90D Series

Fortinet FortiGate 90E/91E Series

Fortinet FortiGate 90E/91E Series

Fortinet FortiGate 100D Series

Fortinet FortiGate 100D Series

Fortinet FortiGate 100E/101E Series

Fortinet FortiGate 100E/101E Series

Fortinet FortiGate 200B/200D Series

Fortinet FortiGate 200B/200D Series

Fortinet FortiGate 200E/201E Series

Fortinet FortiGate 200E/201E Series

Fortinet FortiGate 300B/300C/300D Series

Fortinet FortiGate 300B/300C/300D Series

Fortinet FortiGate 300E Series

Fortinet FortiGate 300E Series

Fortinet FortiGate 400D Series

Fortinet FortiGate 400D Series

Fortinet FortiGate 500D/500E Series

Fortinet FortiGate 500D/500E Series

Fortinet FortiGate 600B/600C/600D Series

Fortinet FortiGate 600B/600C/600D Series

Fortinet FortiGate 800C/800D Series

Fortinet FortiGate 800C/800D Series

Fortinet FortiGate 900D Series

Fortinet FortiGate 900D Series

Fortinet FortiGate 1000C/1000D Series

Fortinet FortiGate 1000C/1000D Series

Fortinet FortiGate 1200B/1200D Series

Fortinet FortiGate 1200B/1200D Series

Fortinet FortiGate 1500D Series

Fortinet FortiGate 1500D Series

Fortinet FortiGate 2000E Series

Fortinet FortiGate 2000E Series

Fortinet FortiGate 2500E Series

Fortinet FortiGate 2500E Series

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D Security Appliance

Fortinet Fortinet FortiGateRugged 30D Network Security Appliance Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 1 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 1 year 8x5 Forticare ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-900-36 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-900-36 Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 3 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 3 year 8x5 Forticare ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-900-60 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-900-60 Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 5 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 5 year 8x5 Forticare ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-950-12 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-950-12 Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 1 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 1 year 24x7 Forticare ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-950-36 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-950-36 Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 3 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 3 year 24x7 Forticare ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-950-60 Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-950-60 Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 5 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 5 year 24x7 Forticare ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-871-12 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-871-12 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 1 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 1 year Enterprise ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-871-36 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-871-36 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 3 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 3 year Enterprise ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-871-60 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-871-60 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 5 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 5 year Enterprise ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-974-12 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-974-12 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 1 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 1 year Enterprise ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-974-36 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-974-36 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 3 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 3 year Enterprise ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-974-60 Enterprise Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-30D-BDL-974-60 Enterprise Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 30D Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle, 5 Year + Hardware: Ruggedized, 4 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP slots, 2x DB9 Serial. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 + 5 year Enterprise ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-35D Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-35D Security Appliance

Fortinet Fortinet FortiGateRugged 35D Network Security Appliance Ruggedized, IP67 rating for outdoor environment, 3 x GE RJ45 Switch ports. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2.

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Fortinet FortiGateRugged FGR-35D-BDL Bundle Security Appliance

Fortinet FortiGateRugged FGR-35D-BDL Bundle Security Appliance

FortiGateRugged 35D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 1 Year + Hardware: Ruggedized, IP67 rating for outdoor environment, 3 x GE RJ45 Switch ports. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2. + 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Đối tác và Khách hàng
 • Fortinet
 • Anantara
 • Cisco
 • Trendnet
 • HTSO
 • Peplink
 • Samsung
 • Juniper
 • UBIQUITI NETWORKS
 • Ruckus
 • UPS APC
 • Mikrotik
 • CarePlus Clinics
 • Chung khoan thanh cong
 • ISENTIA
 • PPJ
 • Roquette Singapore Pte Ltd
 • SGH Asia Ltd
 • Transcend People
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website http://ketnoimang.vn thuộc về:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp:  03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ:  Số 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ