Hỗ trợ trực tuyến
0978696818
Ms. Kim Vinh - 0978696818
vinh.huynh@ketnoimang.vn
0901401486
Mr. Nhật Tân - 0901401486
tan.van@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0901401486
-
cs@ketnoimang.vn
Facebook
Bản quyền phần mềm Microsoft

Bản quyền phần mềm Microsoft

Thông tin chung:


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

P/N Tên sản phẩm
KW4-00190 Bản quyền phần mềm Microsoft WINENTLTSC 2019 SNGL Upgrd OLP NL
5HU-00410 Bản quyền phần mềm Microsoft SfBSvr 2019 SNGL OLP NL
359-06866 Bản quyền phần mềm Microsoft SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
7NQ-01564 Bản quyền phần mềm Microsoft SQLSvrStdCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
7JQ-01607 Bản quyền phần mềm Microsoft SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
YEG-01672 Bản quyền phần mềm Microsoft SfBSvrPlusCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
76P-02031 Bản quyền phần mềm Microsoft SharePointSvr 2019 SNGL OLP NL
76M-01688 Bản quyền phần mềm Microsoft SharePointStdCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
76M-01689 Bản quyền phần mềm Microsoft SharePointStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Q9Z-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft ShrPntOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
R2Z-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft ShrPntOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
H22-02788 Bản quyền phần mềm Microsoft PrjctSvr 2019 SNGL OLP NL
H21-03550 Bản quyền phần mềm Microsoft PrjctSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
H21-03551 Bản quyền phần mềm Microsoft PrjctSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
5S2-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
9F4-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft M365BusinessStandardOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Q4Y-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft O365PE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Q5Y-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft O365PE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
DM2-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft SfBOnlnP1Opn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
R6Z-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft SfBOnlnP2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
395-04604 Bản quyền phần mềm Microsoft ExchgSvrEnt 2019 SNGL OLP NL
PGI-00878 Bản quyền phần mềm Microsoft ExchgEntCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs
PGI-00879 Bản quyền phần mềm Microsoft ExchgEntCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs
312-04405 Bản quyền phần mềm Microsoft ExchgSvrStd 2019 SNGL OLP NL
381-04491 Bản quyền phần mềm Microsoft ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
381-04492 Bản quyền phần mềm Microsoft ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Q6Z-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
6ZH-00732 Bản quyền phần mềm Microsoft SfBSvrStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
7AH-00739 Bản quyền phần mềm Microsoft SfBSVrEnCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Q7Y-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft M365AppsForEnterpriseOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
9F5-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft M365BusinessBasicOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
J29-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft M365AppsForBusinessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
KV3-00262 Bản quyền phần mềm Microsoft WINENTperDVC SNGL UpgrdSAPk OLP NL
359-06865 Bản quyền phần mềm Microsoft SQLCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
228-11477 Bản quyền phần mềm Microsoft SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL
C5E-01380 Bản quyền phần mềm Microsoft VSPro 2019 SNGL OLP NL
9EM-00653 Bản quyền phần mềm Microsoft WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic
9EM-00652 Bản quyền phần mềm Microsoft WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic
R18-05768 Bản quyền phần mềm Microsoft WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
R18-05767 Bản quyền phần mềm Microsoft WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
9EA-01044 Bản quyền phần mềm Microsoft WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd
9EA-01045 Bản quyền phần mềm Microsoft WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
6VC-03748 Bản quyền phần mềm Microsoft WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
G3S-01259 Bản quyền phần mềm Microsoft WinSvrEssntls 2019 SNGL OLP NL
R18-00145 Bản quyền phần mềm Microsoft Windows ServerCAL Sngl SoftwareAssurance OLP 1License NoLevel UsrCAL
79P-05729 Bản quyền phần mềm Microsoft OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL
021-10609 Bản quyền phần mềm Microsoft OfficeStd 2019 SNGL OLP NL
065-08677 Bản quyền phần mềm Microsoft Excel 2019 Sngl OLP NL
059-09181 Bản quyền phần mềm Microsoft Word 2019 Sngl OLP 1License NoLevel
076-05829 Bản quyền phần mềm Microsoft Prjct Std 2019 SNGL OLP NL
077-07233 Bản quyền phần mềm Microsoft Access 2019 Sngl OLP NL
079-06748 Bản quyền phần mềm Microsoft PowerPoint 2019 Sngl OLP 1License NoLevel
543-06601 Bản quyền phần mềm Microsoft Outlk 2019 SNGL OLP NL
3YF-00652 Bản quyền phần mềm Microsoft OfficeMacStd 2019 SNGL OLP NL
D86-05868 Bản quyền phần mềm Microsoft VisioStd 2019 SNGL OLP NL
D87-07499 Bản quyền phần mềm Microsoft VisioPro 2019 SNGL OLP NL
R9Z-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft VisioProforO365Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
6GQ-00757 Bản quyền phần mềm Office 365 Home English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2
6GQ-00968 Bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 Home English APAC EM Subscr 1YR Medialess P4
QQ2-00570 Bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2
QQ2-00807 Bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P4
W6F-00882 Bản quyền phần mềm Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess P2
FQC-09525 Bản quyền phần mềm Microsoft WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL
FQC-09478 Bản quyền phần mềm Microsoft WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine
D46-01097 Bản quyền phần mềm Microsoft Excel Mac 2019 Sngl OLP 1 License NoLevel
T5D-03249 Bản quyền phần mềm Microsoft Office Home and Business 2019 English APAC EM 1 License Medialess
T5D-02695 Bản quyền phần mềm Microsoft Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD P2
6YH-01179 Bản quyền phần mềm Microsoft SkypeforBsnss 2019 SNGL OLP NL
6GQ-01144 Phần mềm Microsoft 365 Family English APAC EM Subscr 1YR Medialess P6
Bản quyền phần mềm Microsoft Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine
FQC-10528 Bản quyền phần mềm Win Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
KW9-00632 Bản quyền phần mềm Win Home 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
P73-07788 Bản quyền phần mềm WINDOWS SVR STD 2019 64BIT ENGLISH 1PK DSP OEI DVD 16 CORE
P73-08328 Bản quyền phần mềm Windows Svr Std 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
T5D-03510 Bản quyền phần mềm Office Home and Business 2021 English APAC EM Medialess
T5D-03483 Bản quyền phần mềm Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR
79G-05387 Bản quyền phần mềm Office Home and Student 2021 English APAC EM Medialess
QQ2-00003 Bản quyền phần mềm Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR
6GQ-00083 Bản quyền phần mềm Microsoft 365 Family AllLng Sub PK Lic 1YR Online APAC EM C2R NR
KLQ-00209 Bản quyền phần mềm Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR
79G-05337 Bản quyền phần mềm Office Home and Student 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR
HZV-00101 Bản quyền phần mềm Win Pro for Wrkstns 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
269-17185 Bản quyền phần mềm Office Pro 2021 Win All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd C2R NR
KW9-00664 Bản quyền phần mềm WIN HOME FPP 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR
FQC-10572 Bản quyền phần mềm Win Pro FPP 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR
D86-05942 Bản quyền phần mềm Visio Std 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR
D87-07606 Bản quyền phần mềm Visio Pro 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR
076-05905 Bản quyền phần mềm Project Standard 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR
H30-05939 Bản quyền phần mềm Project Pro 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR
Bản quyền phần mềm Windows Server 2022 Datacenter - 16 Core
Bản quyền phần mềm Windows Server 2022 Datacenter - 2 Core
Bản quyền phần mềm Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack
Bản quyền phần mềm Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack
Bản quyền phần mềm Windows Server 2022 - 1 User CAL
Bản quyền phần mềm Windows Server 2022 - 1 Device CAL
Bản quyền phần mềm SQL Server 2022 Standard Edition
Bản quyền phần mềm SQL Server 2022 - 1 User CAL
Bản quyền phần mềm SQL Server 2022 - 1 device CAL
Bản quyền phần mềm Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 1 Device CAL
Bản quyền phần mềm Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 1 User CAL
Bản quyền phần mềm SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack
Bản quyền phần mềm SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack
Bản quyền phần mềm Exchange Server Standard 2019 User CAL
Bản quyền phần mềm Exchange Server Standard 2019 Device CAL
Bản quyền phần mềm Project Standard 2021
Bản quyền phần mềm Project Professional 2021
Bản quyền phần mềm Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine
Bản quyền phần mềm Windows 11 Pro Upgrade
Bản quyền phần mềm Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Upgrade
Bản quyền phần mềm Office LTSC Standard 2021
Bản quyền phần mềm Office LTSC Standard for Mac 2021
Bản quyền phần mềm Office LTSC Professional Plus 2021
Bản quyền phần mềm Visio LTSC Professional 2021
Bản quyền phần mềm Visio LTSC Standard 2021
Bản quyền phần mềm Microsoft 365 Business Standard
Bản quyền phần mềm Microsoft 365 Business Basic
Bản quyền phần mềm Microsoft 365 Apps for business
Bản quyền phần mềm Microsoft 365 Business Premium
Bản quyền phần mềm Microsoft 365 Apps for enterprise
Bản quyền phần mềm Office 365 E1
Bản quyền phần mềm Office 365 E3
Bản quyền phần mềm Office 365 E5
Bản quyền phần mềm Exchange Online (Plan 1)
Bản quyền phần mềm Exchange Online (Plan 2)
Bản quyền phần mềm OneDrive for business (Plan 1)
Bản quyền phần mềm OneDrive for business (Plan 2)
Bản quyền phần mềm Visio Plan 1
Bản quyền phần mềm Visio Plan 2
Bản quyền phần mềm Project Plan 1
Bản quyền phần mềm Project Plan 3
Bản quyền phần mềm Project Plan 5
Bản quyền phần mềm Microsoft 365 E3
Bản quyền phần mềm Microsoft 365 E5
Bản quyền phần mềm Power BI Pro

Sản phẩm xem thêmBình luận sản phẩm

Đối tác và Khách hàng
 • ASTI
 • Bao nguoi lao dong
 • gigamall
 • HDE
 • Konica
 • makita
 • sasi
 • saf viet
 • tbh
 • thu vien tt tp
 • vinut
 • diabell
 • grobest
 • hankook
 • viet dung
 • visam
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website https://ketnoimang.vn thuộc về:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG

Tên quốc tế: KET NOI MANG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: KET NOI MANG SERVICE TRADING CO.,LTD

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: VĂN NHẬT TÂN

Địa chỉ: Số 36/34 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568

Hotline: 09 014 014 86

Websitehttp://ketnoimang.vn | http://thietbifortinet.vn | http://thietbicisco.vnhttp://knmrack.vn

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ