Hỗ trợ trực tuyến
0978696818
Ms. Kim Vinh - 0978696818
vinh.huynh@ketnoimang.vn
0901401486
Mr. Nhật Tân - 0901401486
sales@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0901401486
-
cs@ketnoimang.vn
Facebook
Xem nhiều nhất

Thiết bị lưu điện APC

Thiết bị lưu điện APC

P/N: APC UPS
Thông tin chung:


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

P/N Tên sản phẩm
SMT1000IC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect
PRM24 Giá đỡ chống sét APC PRM24
LSW2000-IND APC Line-R 2000VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia
LSW500-IND APC Line-R 500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia
LSW800-IND APC Line-R 800VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia
PM53U-VN APC Home/Office SurgeArrest 5 Outlet 3 Meter Cord with 5V, 2.4A 2 Port USB Charger 230V Vietnam
PM63U-VN APC Performance SurgeArrest 6 Outlet 3 Meter Cord with 5V, 2.4A 2 Port USB Charger 230V Vietnam
BX625CI-MS Thiết bị lưu điện APC Back-UPS 625VA, 230V, AVR, Floor, Universal Sockets
SRT6KRMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V
SRT192BP Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack
AP9565 Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13
AP9568 Rack PDU,Basic,Zero U,10A,230V, (15)C13
AP9630 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown
AP9631 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown & Environmental Monitoring
AP9870 Power Cord, C13 to C14, 2.5m
BR1500GI Power Saving Back-UPS RS 1500 230V
BR550GI Power Saving Back-UPS Pro 550, 230V
BR900GI Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V
BV1000I-MS Thiết bị lưu điện APC Easy UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V
BX700U-MS Thiết bị lưu điện APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
BX800LI-MS Thiết bị lưu điện APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
LSW1200-IND APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia
RBC43 APC Replacement Battery Cartridge #43
SMC1000I-2UC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMC1000IC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect
SMC1500I-2UC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMC1500IC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect
SMT1000RMI2UC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMT2200IC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect
SMT2200RMI2UC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMT3000IC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect
SMT3000RMI2UC Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SRT1000RMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V
SRT8KRMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V
SRT8KXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V
SRTRK4 Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/3kVA
SRV10KI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV 10000VA 230V
SRV10KRI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS On-Line SRV RM 10000VA 230V
SRV10KRIL Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack
SRV10KRILRK Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit
SRV10KRIRK Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V ,with RailKit, External Battery Pack
SRV1KI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV 1000VA 230V
SRV1KIL Thiết bị lưu điện APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 1000VA 230V with External Battery Pack
SRV1KRI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 1000VA 230V
SRV1KRIRK Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 1000VA 230V ,with RailKit
SRV2KI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV 2000VA 230V
SRV2KIL Thiết bị lưu điện APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 2000VA 230V with External Battery Pack
SRV2KRI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 2000VA 230V
SRV2KRIRK Thiết bị lưu điện APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit
SRV3KI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV 3000VA 230V
SRV3KIL Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV 3000VA 230V with External Battery Pack
SRV3KRI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V
SRV3KRIRK Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V ,with RailKit
SRV6KI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV 6000VA 230V
SRV6KRI Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V
SRV6KRIRK Thiết bị lưu điện APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V ,with RailKit, External Battery Pack
SUA5000RMI5U Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower
SURT1000RMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V
SURT15KRMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V
SURT20KRMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V
AR3100 APC NetShelter SX 42U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black
SURT192RMXLBP2 Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows
PNET1GB APC PROTECTNET WITH GIGABIT PROTECTION
SRT192BP2 Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack
SMT1000I Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMT1000I 1000VA LCD 230V
SMC2000I Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V
PNETR6 REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, CAT 6 NETWORK SURGE PROTECTION MODULE
SMT2200I Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMT2200I 2200VA LCD 230V
SMT3000I Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMT3000I 3000VA LCD 230V
SRT5KRMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V
SRT5KXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
SRT10KXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V
PTEL2 APC PROTECTNET TELECOM 2 LINE
BX650LI-MS Thiết bị lưu điện APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Universal Sockets
BX1100LI-MS Thiết bị lưu điện APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
BX1400U-MS Thiết bị lưu điện APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
SMC1000I Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMC1000I 1000VA LCD 230V
SMC1000I-2U Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMC1000I-2U 1000VA LCD RM 2U 230V
SMC1500I Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMC1500I 1500VA LCD 230V
SMC1500I-2U Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMC1500I-2U 1500VA LCD RM 2U 230V
SMC2000I-2U Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V
SMC3000I Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V
SMC3000RMI2U Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS C 3000VA LCD RM 2U 230V
SMT1500I Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMT1500I 1500VA LCD 230V
SMT1500RMI2U Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMT1500RMI2U 1500VA LCD RM 2U 230V
SMT2200RMI2U Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMT2200RMI2U 2200VA LCD RM 2U 230V
SMT3000RMI2U Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SMT3000RMI2U 3000VA LCD RM 2U 230V
SRT2200XLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V
SRT2200RMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V
SRT3000XLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V
SRT3000RMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V
SRT6KXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V
SRT10KRMXLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V
SRT192RMBP Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack
SRT192RMBP2 Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA RM Battery Pack
SRT72BP Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SRT72BP 72V 2.2kVA Battery Pack
SRT72RMBP Bộ Lưu Điện APC Smart-UPS SRT72RMBP 72V 2.2kVA RM Battery Pack
SRT96BP Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack
SRT96RMBP Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack
SRTRK2 Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA
SURT1000XLI Thiết bị lưu điện APC Smart-UPS RT 1000VA 230V

Sản phẩm xem thêmBình luận sản phẩm

Đối tác và Khách hàng
 • Fortinet
 • Anantara
 • Cisco
 • Synology
 • HTSO
 • Peplink
 • Samsung
 • Juniper
 • UBIQUITI NETWORKS
 • Ruckus
 • UPS APC
 • Mikrotik
 • CarePlus Clinics
 • Chung khoan thanh cong
 • ISENTIA
 • PPJ
 • Roquette Singapore Pte Ltd
 • SGH Asia Ltd
 • Transcend People
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website https://ketnoimang.vn thuộc về:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ: Số 18A Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Websitehttp://ketnoimang.vn | http://thietbifortinet.vn | http://thietbicisco.vnhttp://knmrack.vn

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ